Kamis, 23 Oktober 2014

0

Khoy Thai

Khoy Thai

Pacek Chimera X Induk Pakhoy

Minggu, 05 Oktober 2014

0

Telah Berpindah KTP

Telah Pindah Kependudukan :) 


PACEK CHIMERAInduk BK Kelabu


Induk Si HudsonSelasa, 30 September 2014

0

Silahkan dilihat ...

Mathai Kelabu

Makhoy Hitam

KhoyThai ( merah hitam )

Minggu, 07 September 2014

0

MATHAI KNV Jr. dan WIRKUN Jr.

MATHAI KNV Jr

WIRKUN Jr, ( SOLD TO KUPANG )